Yankı Bağlama Topluluğu

"Yankı Bağlama Topluluğu", 2004 yılında Kadir Kaya ve öğrencileri Can Demirel, Erdoğan Çelebi, Gökhan Gebeş'in ''Yankı Bağlama Dörtlüsü'' adı altında bir araya gelerek kurmuş oldukları bir topluluktur. Yine Kadir Kaya'nın öğrencisi Şale Gölçek'in vokal olarak, Ritim olarak da Can Batman'ın Bağlama Dörtlüsüne katılmalarıyla "Yankı Bağlama Dörtlüsü" adını değiştirerek Yankı Bağlama Topluluğu" adını almıştır.

Yankı Bağlama Dörtlüsü olarak "Anadolu'dan Sesler" adı altında Stuttgart'ta 17 Nisan 2005 yılında Linden Müzesinde bir Halk Müziği Konseri vermiştir.

Televizyon Programlarında ve Stuttgart' ta bir çok konserde müzik çizgileriyle ilgili olumlu tepkiler almıştır.

Yankı Bağlama Topluluğu, içerik olarak net, biçim olarak deneysel bir çalışma çizgisinde çalışmalarına devam etmektedir.Akustik enstrümanlarla, bu tınıların dinleyenlere rahatlıkla ulaşabileceği konser salonlarında konserler vermek gibi bir hedefi vardır.

Repertuarlarında, Anadolu'nun her yöresinden, değişik Ayaklarda, Ritmik yapılarda ve Formlarda Halk ezgilerinin bulunmasına dikkat etmektedir.

Enstrumantal eserlere daha çok ağırlık vermek, eserlerin otantik özelliklerini önemseyip, melodik anlamda aslına sadık kalarak, biçim olarak, yapılabilecek eserlerde armonik arayışlarda bulunarak, çoksesliliğin lezzetini de Halk Müziğinin sofrasına getirmek gibi bir çabası vardır.

Yankı Bağlama Topluluğu'nun, bu deneysel çalışmalarının arasına CAZ Müziğinin unsurlarını da katarak ufkunu genişletmek gibi
bir hedefi de vardır.

Can Demirel, Almanya doğumludur. Çok küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlamıştır. Kadir Kaya ile Bağlama çalışmaları yapmış, bağlama'daki değişik düzenleri, değişik tezene tekniklerini ve yöresel tavırları başarıyla icra eden bir müzisyendir. Şelpe tekniğini kendi kendine öğrenmiş, bilgisini ve tekniğini daha da arttırmıştır. TRT ve bir çok özel televizyon kanalında solo dinletiler vermiş, Türkiye'den gelen bir çok tanınmış sanatçıya konserlerinde eşlik etmiştir. Şelpe tekniğini başarıyla kullanan usta bir müzisyendir ve Ezgi Musik Ecke'de Bağlama öğretmenliğine devam etmektedir.

Erdoğan Çelebi, Almanya doğumludur.Bağlama'ya Kadir Kaya' dan dersler alarak başlamış, yeteneğiyle ve istikrarlı çalışmasıyla kendini kanıtlamış bir müzisyendir. Stuttgart'ta daha önce değişik müzik gruplarında bulunmuş ve konserler vermiştir.Yankı Bağlama Topluluğuna BAS Bağlamasıyla renk katan başarılı bir müzisyendir. Erdoğan Çelebi, Ezgi Musik Ecke'de Bağlama öğretmenliği yapmaktadır.

Gökhan Gebeş, Almanya doğumludur, küçük yaşlarda Bağlama'ya ilgisini göstermiş,yeteneğiyle kendisini geliştirmiş ve bir çok yörenin türkülerini başarıyla icra edebilecek seviyede olan bir müzisyendir. Armoni'ye olan ilgisini ve birikimini,Yankı Bağlama Topluluğunda çalmış olduğu eserlerde ustaca kullanarak, Topluluğa renk katan bir müzisyendir. Gökhan Gebeş de Ezgi Musik Ecke'de Bağlama öğretmenliğine devam etmektedir.

Şale Gölçek, Kadir Kaya ile bağlama çalışmalarına devam eden Şale Gölçek,Yankı Bağlama Topluluğuna Solist olarak katılmaktadır. Çok yumuşak ve doğal vibratoları olan ender güzellikte bir ses yapısına sahiptir. Daha önceleri değişik müzik gruplarında solist olarak görev almış, sağlam bir kulağa,duyuma ve hafızaya sahip çok yetenekli bir müzisyendir.

Can Batman, Çok küçük yaşlardan itibaren, Almanya'da Filderstadt Musik Schule' den Ritim ve perküsyon dersleri alarak kendini yetiştirmiş, ritmik duygusu çok sağlam olan bir müzisyendir. Aynı zamanda bir CAZ Topluluğuyla birlikte de çalışmalar yapmaktadır. Batı müziğinin ritmik anlayışını iyi bilerek uygulayan Can Batman,Türk Müziği Usullerini de çok ustaca algılayıp kullanabilen yetenekli bir müzisyendir.


Yankı Bağlama Topluluğu "Türkü Atölyesi" ile Yol TV de yapılan programdan görünüm


Yankı Bağlama Topluluğu, YOLTV de, yeni yayın döneminde (Eylül 2007 den itibaren), haftada bir defa yayınlanmak üzere, halk müziği programları yapmıştır. Programın ismi ''TÜRKÜ ATÖLYESİ'' olarak belirlendi. Programın sunuculuğun, Yankı Bağlama Topluluğu kurucularından olan, Halk Müziği Sanatçısı ve Bağlama öğretmeni olan Kadir Kaya yapmıştır.
Yankı Bağlama Topluluğu üyeleri, ''TÜRKÜ ATÖLYESİ'' programının içeriğini ve işleyişini şu başlıkla altında belirlemişlerdir.

YANKI BAĞLAMA TOPLULUĞU olarak,
"TÜRKÜ ATÖLYESİ'' programın içeriği ve perspektifi maddeler halinde şöyle düşünüldü.

1- Deyişler, Semahlar (değişik yörelerden ) ağırlıklı olmak üzere,Halk Müziğimizdeki diğer formlardan da örnekler sunmak. (Örneğin; Zeybekler, Bozlaklar, Horonlar, Halaylar Anadolu'nun her yöresinden örnekler)

2- Enstrümantal eserler sunmak ve yapılabilecek eserlerde çoksesli denemelerimizi de çalarak,müzisyenlere,müzikseverlere ve halkımıza farklı bir bakış açısı sunmak.

3- Halk Müziğimizde bulunan değişik formlardaki eserleri Semahlar,Zeybekler,Bozlaklar,Halaylar,Oyun Havaları,Uzun Havalar vs.) en iyi ve otantik olarak icra eden müzik ustalarını misafir edip icralarını sergiletmek.

4- Halk Müziğimizde kullanılan enstrümanları (Bağlama, Mey, Zurna, Balaban, Kabak Kemane, Tar, Rebap, Kaval, Ritim Sazlar vs.) çok iyi icra eden virtüöz seviyesindeki müzisyenleri davet ederek, hem enstrümanın tanıtımını yapmak hem de örnek eserler sunarak bu enstrümanların sevilmesini,yayılmasını ve gelişmesini sağlamak.

5- Halk Müziğimizde,kaliteli ve deneysel müzikler yaparak,yeni ufuklara açılım sağlamaya çalışan müzisyenleri konuk etmek ve çalışmalarını izleyenlerle paylaşmak.

6- Halk Müziğimizde işlenen konularla ilgili açıklamalarda bulunarak ( ör; iş türküleri,kına,düğün türküleri, toplumsal konuları işleyen türküler,tasavvuf türküleri,kahramanlık türküleri vs. ) örnek eserler icra etmek.

7- Eski dönemlerde yaşamış ozanlarımızın ve çağdaş ozanlarımızın hayat hikayeleri,onların tanıtımı ve kendilerine ait türkü örneklerini icra etmek.

Yukarıda sıraladığımız program içeriği, (ör; Aşıkların tanıtımı,Halk Müziğinde işlenen konular, Deneysel Müzik yapan müzisyenlerin konuk edilmesi,Geleneksel Müziğimizden örnekler sunacak ustaların konuk edilmesi vs.) ayda bir ya da iki bölüm halinde olmak üzere dönüşümlü olarak düşünülmektedir.


Örnek Video Klipler:
                                                Kahpe Felek
           Çeke Çeke      Kaytağı      Şekeroğlan


 
 
 
Ana Sayfa Müzik Okulu Koro Stüdyo Görüşler Kadir Kaya Sanatçılar Yankı Bağlama Videolar Basından Bağlantılar Duyurular Ziyaretçi Defteri İletişim