Görüşler

Her Melodi Türkü'müdür? - Kadir Kaya

Bu konuda ustaların çoğunun doğru bildiği, ama kimi müzisyen ve sanatçıların ise eksik açıklamalar yaparak, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin kafalarını karıştırdığına şahit oluyoruz.

Halk Müziğindeki eserler incelendiğinde, evrensel müzik kurallarının ışığında tahlil edildiğinde, doğal olarak, bir melodik yapısının, bir ritmik mantığının ve belli makamlar ( ayaklar ) içerisinde bir seyrinin olduğu görülecektir. Halk türkülerinde, ritim,melodi,belli bir form ve doğal davranışlarla gelişmiş bir sistematiğin bulunduğu tartışmasızbir gerçektir.

Bir makam içerisinde, bir ritmik yapı alınarak,belli sözler kullanılarak yapılmış bir bestede de yukarıda bahsettiğimiz unsurlar vardır.

Şimdi soru şudur.Bir kişi tarafından sözlü veya enstrumantal olarak yapılmış bir eser,Halk Müziğinin motiflerini,ritmik kalıplarını barındırsa bile Halk Müziği eserleri içerisinde kabul edilebilecek midir ?.Bu esere türkü diyebilecek miyiz?

Amacımız besteyi küçümsemek ya da aşağılamak kesinlikle değildir.Sadece kavram karışıklığını gidermeyeyardımcı olmaktır.

Halk Müziği Bilgileri içerisinde, bir eserin halk müziğine ait olup olmadığı şu şekilde açıklanmıştır:'Halk Müziği eserleri anonimdir,zaman olarak derinliği, mekan olarak da yaygınlığı olan eserlerdir.' Zamanın doğal süzgecinden geçip, çıktığı kaynaktan yayılarak mekanını genişletmiş ve ilk söyleyeni belli olmayan eserlerdir.

Aşık Veysel gibi aşıkların eserleri de Halk Müziği kapsamına alınmaktadır. Aşık,yöresinin söyleyiş, çalış,üslup, dil vs. gibi bütün özelliklerini barındırıyorsa, aşığın yaptığı eserleri de, o yörenin anonim olan Halk Müziğieserlerinin arasına katabiliyoruz.

Arkeolojik bulgularla nasılki bir dönemin yaşam biçimine, üretim, paylaşım, geleneklerine vs.ulaşmaya çalışıp,o dönem hakkında bilgi sahibi olabiliyorsak, halk müziği eserlerini de dinleyip, o yöre, bölge hakkında,o bölgeninmüzikal yapısını, kültürünü, türkülerdeki sözler yoluyla, işlediği konularla öğrenebilmemiz gerekir.

Bir eser yukarıda belirtmeye çalıştığımız özellikleri barındırıyorsa halk müziği eserleri içinde yerini alır.

14.7.2006
Sayfalar: 1
 
 
Ana Sayfa Müzik Okulu Koro Stüdyo Görüşler Kadir Kaya Sanatçılar Yankı Bağlama Videolar Basından Bağlantılar Duyurular Ziyaretçi Defteri İletişim